sm md lg xl

Vi ser det som naturligt att följa rutiner och instruktioner som säkerställer ett hållbart och säkert arbetssätt. Därför har vi sedan många år tillbaka valt att samarbeta med SP/RISE gällande ISO 9001 och 14001. En certifierad produktion innebär att du som kund kan vara säker på att du är i trygga händer.

Eftersom vi verkar inom flera branscher med höga krav emot standarder blir vi dessutom regelbundet granskade och godkända. Exempelvis för IEC/EX (Explosive Atmosphere standards). Har era produkter speciella krav? Tveka inte att fråga oss om vilka krav vi kan hantera.

Tjänster vi erbjuder

Kontraktstillverkning

Grunden i vår verksamhet där allt från prototyper till stora återkommande serier produceras igenom vår högt automatiserade produktion. Noggranna monteringskontroller utförs både manuellt och automatiskt igenom hela produktionsflödet för att säkerställa funktionalitet och att produkterna erhåller rätt kvalitet.

I våra faciliteter har vi strategiskt byggt upp produktionen enligt ett effektivt flödestänk (LEAN produktion) vilket ger en högre kostnadseffektivitet och möjligheter att korta ner ledtider både i produktionsflödet och ut mot kund.

Boxbuilding​

Vi har lång erfarenhet gällande slutmontering och kapsling av enheter till färdiga produkter i både små och stora kvantiteter. Vi utför mekanisk montering, kablage, känsliga displayer, övrig slutmontering, apparatskåp.

Flertalet av våra kunder har sina produkter i känsliga och extrema miljöer vilket ställer höga krav på skydd mot korrosion, kemisk påverkan, termisk chock, vibrationer och annat som kan påverka produkten negativt. Vi erbjuder då både skyddslack och ingjutning av delar eller hela kretskort i produkterna för att på ett effektivt sätt motverka påfrestningarna som produkterna utsätts för.

Slutkontroll och test utförs i kund/produktspecifika testutrustningar eller andra framtagna testmetoder. Vi säkerställer att den färdiga produkten har full funktionalitet med hög kvalitet för att klara sin långa livslängd.

Utveckling och konstruktion – från idé till kontraktstillverkning.

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa till med det mesta inom framtagning/utveckling av produkter. Vi ser gärna ett nära samarbete med kunden redan i idé/konstruktionsfasen för att erbjuda vår kompetens inom val av komponentflora och design för producerbarhet.

Med ett stort komponentlager av standardartiklar och en inköpsavdelning med brett kontaktnät gällande övriga komponenter kan vi oftast erbjuda korta ledtider vid prototyptillverkning.

Vår erfarna personal bereder och programmerar prototyper i det normala produktionsflödet och monteringskontroll/avsyning sker i samråd med kvalitetsavdelningen.

Kvalitetsåtermatning mot kund ser vi som en viktig del i samarbetet för att förbättra produkterna, allt från komponentval, placering, lodmängd, dragning av ledarbanor, padstorlek, isolationsavstånd, värmefördelning över kortyta, kapsling, montering, etc. rapporteras och följs upp inför nästa steg i utvecklingsfasen.

Kablage

Vi tillverkar kablage av varierande komplexitet till både små och stora kunder. Tillverkningen utförs noggrant efter kundspecifik arbetsbeskrivning och tillhörande ritningsunderlag.

Inspektion utförs alltid för att säkerställa rätt kvalitet och full funktionalitet. Ett vanligt förekommande önskemål från våra kunder är test av kablage enligt kundspecifika testmetoder, vilket vi givetvis utför.

Vi har bred kunskap inom kablage och använder oss av välkända varumärken/ högkvalitativa kopplingstrådar, både en och flerkardeliga.

Kontrollerad skalning sker med hög precision både automatiskt och manuellt för att inte skada kardeler, övrigt erbjuder vi förtenning, isolation och höljen till att färdigställa kompletta kablage.

En pålitlig leverantör med massor av erfarenhet

Consilium Safety Sweden Production består idag av cirka 40 medarbetare. Vi har nyligen flyttat till nya produktionsvänliga lokaler på Hisingen i Göteborg. Med både stora och små kunder inom alla olika segment så har en gedigen erfarenhet byggts upp och flera av våra medarbetare har över 20 års erfarenhet av tillverkning och konstruktion.

Ta gärna kontakt med oss

christer-1

Christer Dahlgren
TEKNISK SÄLJARE
christer.dahlgren@consiliumsafety.com
070-752 92 10

christian-1

Christian Werder
OPERATIV CHEF
christian.werder@consiliumsafety.com
070-422 58 52